Kennismaking met paardencoaching middels de Filippus-methode

Diny Veldhuisen, Anders Opgelost
Hadé Overdulve, Overdulve-Equi

Een korte kennismaking met de training die specifiek is ontwikkeld voor en afgestemd op mensen die in welke vorm ook met mensen werken. Eén van de belangrijkste criteria om succesvol in je vak te zijn of om goed samen te kunnen werken, is het bewust zijn van het eigen gedrag, het effect daarvan op anderen en ook het gedrag van anderen op het eigen gedrag (tegenoverdracht).

In de interactie tussen personen wordt doorgaans veel aandacht besteed aan het verbale deel en het effect daarvan. Dat raakt veelal aan eigen normen en waarden c.q. de innerlijke overtuiging en dat is dan ook het referentiekader waaraan de meeste mensen toetsen.

Het non verbale deel wordt expliciet duidelijk gemaakt tijdens de interactie met een paard. Daarbij reageert het paard, op basis van zijn natuurlijk gedrag, op het gedrag van degene waarmee gewerkt wordt. Is dit gedrag sturend, nieuwsgierig makend, vertrouwenwekkend, leidend, of meer bedreigend? Is wel er of geen ruimte voor de ander? Hoe effectief is dit?

De natuurlijke eigenschappen van het paard dragen bij om feilloos en waardenvrij het menselijk gedrag te spiegelen. Veranderend gedrag door de mediator leidt tot ander gedrag van het paard. Effecten worden direct concreet en geven houvast voor de dagelijkse praktijk.

Overdulve-Equi en AndersOpgelost hebben vanuit ieders expertise een gezamenlijk aanbod ontwikkeld en nemen u daarin graag mee op 21 maart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *